Årsmøte 2014 Safe i Kca Deutag Drilling Norge A/S

Innkaller herved til Årsmøte for Safe i Kca Deutag Drilling Norge A/S

25.02.2014 kl. 1900

Scandic Strand Hotell, Strandkaien 2 -4 Bergen.

AGENDA FOR MØTE.

Valg av møte leder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Godkjenning av vedtekter
Gjennomgang av regnskap
Budsjett
Kontingent lokal andel
Handlingsplan 2014
Innkommende forslag
Valg av styret, valgkomite, revisor m.fl.

Det blir en representant fra Organisasjonsutvalget i Safe, med info/innlegg etter Årsmøte.

Forslag må være leder av interim styret i hende innen 11. Februar 2014 på e – post:

per.gerhard.hallem@no.kcadeutag.com

Om noen har behov for overnatting, ifm Årsmøte ta kontakt med Bjarte Lygre :

bjarte.lygre@no.kcadeutag.com

Det planlegges møte for det nye styret 26.02.2014 kl. 0900 (samme sted.)

Bergen 25.01.2014

Per Gerhard Hallem

Leder interimstyret Safe i Kca

Skriv ut siden