Årsmøte-og tillitsvalgtkonferansen 2019

Årsmøtet i klubben vert tysdag 12.februar kl 1200

I lokala til Antons kulturhistoriske museum i Samnanger.

Det er dei tillitsvalte som utgjer årsmøtet, og desse skal no ha fått innkalling.

Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet(innkomne forslag), må være styret i hende 29.januar 2019, i samråd med vedtektene for klubben

Om andre medlemer ynskjer å delta på årsmøtet, er dei velkomne som observatørar.

Etter årsmøtet dreg me over Kvamskogen til Thon Sandven Hotell i Norheimsund.

Tillitsvalgtkonferanse 13.-14.februar Norheimsund.

Program er ikkje klart enno, men her vil adm.dir. Bjarne Tresselt, K-HVO «fast», Gjensidige vert med onsdag føremiddag.

Forbundsleiar i SAFE, Hilde Marit Rysst vert og med. Me legg opp til fagleg opplæring/drøfting frå lunch onsdag og heile torsdag.

Til alle tillitsvalgte: 

Se vedlagte SAFElement vedr. nytt todagers kurs for tillitsvalgte,

SAFE skolen Trinn I, 26. – 27 februar 2019, i Stavanger.

SAFElement 15.01.2019

Espehaugen 15.januar 2019

Med helsing

Bjarte Lygre

Klubbleiar

SAFE i KCA Deutag

Skriv ut siden