Årsmøte SAFE-klubben 18 februar 2020 på Scandic Voss kl 1200

Årsmøtesaker;

Val av møteleiar

Godkjenne innkalling

Val av referent og 2 til å skrive under referat

Godkjenne årsmelding

Godkjenning av vedtekter

Godkjenne rekneskap

Budsjett 2020

Kontingent – lokal del

Handlingsplan 2020

Innkomne forslag

Val av; Nestleiar «drilling» 2 år
3 styremedlemer; 2 år
3 varamedlemer (1 for 1 år/2 for 2 år)

Forslag må sendast styret ved leiar innan 15.februar 2020.

Bjarte Lygre

Klubbleiar

SAFE i KCA Deutag

Tlf 55986810

Mobil 93600127

Bjarte.lygre@kcadeutag.com

Skriv ut siden