Årsmøte SAFE-klubben i KCA 2017

Det blir årsmøte i SAFE-klubben i KCA 

februar 2017 kl 1000 i Bergen. 

Årsmøtet blir ope for alle medlemer, tillitsvalgte har stemmerett.

Sakliste ihht. vedtekter.

Det kjem meir informasjon om stad og påmelding.

Styret

Skriv ut siden