Årsmøtet i SAFE-klubben KCA 2017

Mandag 20. februar 2017 kl 1000

Scandic Neptun, Bergen

SAKLISTE;

Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og 2 til å skrive under referat
Godkjenning av vedtekter/utvide styret pga. KCA Modu
Godkjenne regnskap
Budsjett
Kontingent lokal andel
Handlingsplan 2017
Innkomne forslag
Valg av nestleder, sekretær, evt. styremedlem, valgkomite og revisor.
Årsmøtet blir åpent for medlemmer, tillitsvalgte har stemmerett.
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen blir trolig med på møtet.
Etter årsmøtet er det planlagt styremøte for det nyvalgte styret.
Det blir lunch på hotellet for møtedeltakerne.

Kvitebjørn 28.01.2017
Bjarte Lygre
Nestleder
Tlf 93600127
bjarte.lygre (a)no.kcadeutag.com

Skriv ut siden