Brudd i forhandlinger med NOG

Safe gir seg aldriHva vil dette si for oss medlemmer i SAFE i KCA?

For det første må jeg presisere at vi gjorde det vi kunne for å føre reelle forhandlinger.

Vi hadde en liste på 20 krav, større og mindre, ut fra innspill fra medlemmene våre, ført videre på tariffkonferansen, finpusset før vi gikk i forhandlingene. Vi reduserte lista til halvparten etter 1. dag med forhandlinger, dvs. vi tok bort krav som ville ha mindre betydning for våre medlemmer i kommende avtaleperiode.

Våre krav i forhold til harmonisering av masketillegg og oljemud-tillegg  mot NR-avtalen var med hele veien, vi har også forsøkt å få en forbedring  på bl.a. permisjonsreglene (5-7 dager), overtidsprosent 65-75%, helligdagstillegg opp.  Tilbudet på disse var 0, eller…kr 2 i økning på masketillegget,

( fra kr 20 til 22,- pr. time, NR-avtalen gir allerede kr 30,-), fikk ikke fjernet unntaket for masketillegg ved oljemud.

 

Vi hadde full støtte, dvs. det var enighet innen forhandlingsutvalget til SAFE at vi ikke skulle gi oss uten ett reelt tilbud å forhandle om. Ledelsen i vår bransje har det siste året tatt ut 21 % lønnstillegg-uavhengig av om de gjør en brukbar jobb!

Vi valgte derfor, sammen med fagforbundet ”Lederne” å bryte forhandlingene, og ta videre forhandlinger til riksmeglingsmannen. Det er for tiden stor pågang hor ”riksmegleren”, det er derfor ukjent når forhandlingene fortsetter.

Undertegnede håper faktisk det ikke blir megling før vi ser resultatene fra NR-oppgjøret (dvs. alle andre boreselskap), dette KAN påvirke utfallet vårt, da vi allerede ligger 5% lavere i lønn enn NR-avtalen.

Om vi ikke blir enige hos riksmeglingsmannen, vil det  normalt bli varslet plassfratredelse etter frister gitt i regelverket vårt.

 

FØR EVT. BRUDD HOS ”RIKSMEGLEREN” BLIR DET VERKEN STREIK ELLER LOCKOUT.

 

Er noe mer uklart i forhold til forhandlingene og bruddet, kontakt undertegnede.

 

10. Mai 2014

MVH

Bjarte Lygre

Nestleder/medl. SAFE forhandlingsutvalg

Bjarte.lygre@no.kcadeutag.com

Tlf 936 00127

Skriv ut siden