Brudd i sokkeloppgjøret i natt

Det ble brudd i forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass natt til fredag.

NOG tviholdt på frontfagsmodellen, dvs. 3,3 % , og ingen harmonisering mot NR-avtalen.

En snever økonomisk ramme gjør det umulig å finne gode løsninger på viktige saker for skiftgående personell, som gjennom et langt arbeidsliv er blitt eksponert for store helsemessige belastninger. Heller ikke på dette området var det vilje til å føre reelle forhandlinger om en fleksibel pensjonsalder fra og fylte 60 år, sier hun.

SAFEs krav om løft for alle vedlikeholds disiplinene ble ikke imøtekommet på noen som helst måte. Det samme gjelder lønnskrav til boring og forpleining. Årets lønnsforhandlinger ble det også fremmet krav om å utjevne de store forskjellene i lønns- og arbeidsvilkårene mellom faste og flyttbare innretninger.

SAFE frykter at dette lønnsgapet bare vil øke, men også på dette området avviste NOG alle SAFEs krav. Eksisterende tariffavtale fastsetter at det skal føres lokale forhandlinger om lønnsfastsettelse for de forskjellige stillingskategoriene i operatørselskapene.

Våre tilbakemeldinger er at de lokale lønnsforhandlingene styres av NOG. Våre krav om å justere grunnlaget for de lokale lønnsfastsettelsene ble avvist av NOG, og SAFEs forhandlingsutvalg fant ikke grunnlag for å akseptere det siste tilbudet fra NOG.

Nå blir det opp til Riksmekleren å prøve og finne løsninger som begge parter kan akseptere, SAFE I KCA skal også her delta.

Bjarte Lygre

Nestleder SAFE i KCA

Skriv ut siden