Informasjon fra SAFE-klubben i KCA Mai 2017

SAFE-kubben i KCA vart starta i 2012, og har no omlag 120 medlemmer. Det er 3 grupperingar, dei fleste jobbar på sokkel/plattformboring, me har ein del landansatte, i seinare tid har medlemstalet auka mykje på «flyt» (MODU). Dei siste månadene har klubbarbeidet hatt mest merksemd på organisering av vårt nye datterselskap KCA Deutag MODU, som […]

Avtaler er klare for KCA MODU

SAFE-klubben I KCA har avtale med KCA module operation drilling units (MODU) om tilslutning på NR-avtalen, samt kontingentrekk for SAFE-medlemmer. Medlemmer som flytter over fra KCA til KCA MODU (Askeladden og Askepott) skal bli overført mht. lønnstrekk. Nye medlemmer melder seg inn på SAFE I KCA MODU. Om det oppstår problemer med dette, kontakt oss. […]

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017; Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg ) Nestleder; Bjarte Lygre (2 år) Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år) Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg ) Raymond Magnussen (ikke på valg ) Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år) Hallvard Herland […]

Årsmøtet i SAFE-klubben KCA 2017

Mandag 20. februar 2017 kl 1000 Scandic Neptun, Bergen SAKLISTE; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenning av vedtekter/utvide styret pga. KCA Modu Godkjenne regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2017 Innkomne forslag Valg av nestleder, sekretær, evt. styremedlem, valgkomite og revisor. Årsmøtet blir åpent […]

KCA fikk fornyet tillit på Oseberg og Gullfaks

Godt nytt for oss i KCA! Om det blir endringar for oss mht. bemanning er uklart enda. Men iallefall beholder vi både Oseberg og Gullfaks borekontraktene. Her har noen jobba godt for oss 🙂 Mer om dette i media: http://offshore.no/sak/263190_statoil-deler-ut-borekontrakter-for-5-milliarder-kroner http://e24.no/boers-og-finans/statoil/statoil-deler-ut-milliardkontrakter/23649007  

Borestans – oppgradering – permiteringsvarsel Gullfaks C

Statoil har varslet faseskifte til vedlikehold ifm. oppgraderingsarbeid på Gullfaks C. Dette vil evt kun ramme de som er på Gullfaks C. Det er sendt varsel til alle på Gullfaks C på mail, og betinget varsel sendes ut 26. februar 2016. Perioden det gjelder er fra 15. april – planlagt 60 dager. Hvor mange, om […]

Gullfaks C – mulig «faseskifte»

KCA har muntlig blitt varslet av Statoil at det kan bli såkalt faseskifte ifm. oppgraderinger/borestans på Gullfaks C. KCA jobber med å få utført mest mulig annet arbeid i denne perioden, men det KAN bli permitteringer om Statoil ønsker faseskifte, og lavere bemanning i perioden oppgraderingene foregår. Borestans er planlagt i ca 60 dager. SAFE-klubben […]