Årsmøte SAFE-klubben 18 februar 2020 på Scandic Voss kl 1200

Årsmøtesaker; Val av møteleiar Godkjenne innkalling Val av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenne årsmelding Godkjenning av vedtekter Godkjenne rekneskap Budsjett 2020 Kontingent – lokal del Handlingsplan 2020 Innkomne forslag Val av; Nestleiar «drilling» 2 år 3 styremedlemer; 2 år 3 varamedlemer (1 for 1 år/2 for 2 år) Forslag må sendast […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag januar 2020

Nye medlemmer Visste du at alle nye SAFE- medlemmer får tilsendt e Bluetooth 4.0 trådlaust «headsett» i velkomstgåve? I tillegg får dei 6 mnd. Kostnadsfri innbuforsikring frå innmeldingstidspunkt, om dei teiknar YS Innbo. Frå klubben i KCA Deutag får dei og treningstrøye, stålflaske og klokke, så lenge behaldninga rekk. Du som allerede er SAFE-medlem er […]

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Hvem gjelder de nye reglene for? • Arbeidstakere til sjøs som er født 1.januar 1970 eller senere, og alle nye arbeidstakere til sjøs fra 1. januar 2020 uten forutgående opptjening i PTS Verdien av fartstiden som er opptjent før ny ordning trådte i kraft vil bli lagt til pensjonsbeholdningen når arbeidstakeren fyller 62 år. • […]

Innkalling tillitsvalgtkonferanse 2020

Kva; Årsmøte-og tillitsvalgtkonferanse 2020 Kvar; Voss; Scandic Voss – Hangurstoppen + Voss Vind Kva tid; 18. februar kl 12 til 20.februar kl 16 Kven; SAFE-tillitsvalte på crew og styret i klubben Me har gleda av å innkalle/invitere tillitsvalte og styremedlemer til årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Voss 18.-20.februar. Dei som er offshore har krav på fri […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag midt i sept 19

Individuelt løna og landtilsette Det har vært både forhandlingar og drøftingar på løn for landtilsette og individuelt løna. Som informert om tidlegare, var det forhandlingar på individuelt løna på sokkel og landtilsette. Me fekk innsyn i korleis det individuelle tillegget var fordelt innan gruppa, og på sokkel offshore såg dette bra ut, det vil seie […]

Medlemsinformasjon seint i august 2019

Lokale lønsforhandlingar; Plattformboring og land; Her var det forhandlingar 20.-21.august. Me forhandla i lag med Lederne og Oljearbeidarforeningen. Frå SAFE-klubben var Andreas Åsebø/Jim Tore Liøen og underteikna med. Resultatet vart ei ramme på 3,5%, dvs. dette vil det koste bedrifta. Alle landtilsette omfatta av forhandlingane får 2,4% i lønsauke, i tillegg er det 1,1% att til justeringar/ […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag

Informasjon SAFE-klubben 8.august 2019 Seilingsavtalen; Me hadde drøftingsmøte med leiinga i KCA Deutag i går, 7.august angåande seilingsavtalen for «Cattane» i 2019.  SAFE har varsla søksmål til arbeidsretten på denne saka, men ynskjer sjølvsagt ei lokal løysing om den gjer den utteljinga som er nedfelt i seilingsavtalen.  Og det var etter at juridisk avdeling i […]

Ingen streik på rederiområdet

I natt  godtok me ei skisse frå Riksmeklaren i mellomoppgjeret på rederiområdet.  På denne avtalen hadde me streikerett også i år. Lønsoppgjera på rederiområdet har vært svake dei siste åra, og oppgjeret i år gav oss lite av det me har mista, men er på linje med andre oppgjer innan bransjen.  Og de kan være trygg […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag 22 juni 2019

Det er brot i forhandlingane på rederiområdet. SAFE og Industri Energi (IE) skal til Riksmeklaren  torsdag 27.juni. De Samarbeidende Organisasjoner, DSO (sjøoffiserar og motormenn) har godtatt oppgjeret etter uravstemming.  Om meklinga ikkje fører fram vert det streik på ein del installasjonar, her samarbeider me med IE.  Det er meldt plassoppsigelse på Askeladden for både SAFE […]