Streika på område rederi er over!

10 dagar etter at me iverksette første streikeuttak, er streika no over. Me fekk fullt gjennomslag på pensjonssaka, og alle framforhandla tillegg vert etterbetalt frå 1. juni 2018. Sjølvsagt kunne me ynskje oss meir på økonomi, men det ville vært uforsvarleg å streike lenge for å oppnå eit marginalt tillegg. Etter ein telefonrunde i forhandlingsutvalet […]

Spørsmål og svar under streik m.m

Prosess under streik, lønn, osv Vanlige spørsmål og svar, les mer her: FAQ om streiken SIO hjemmeside

Mulig streik Askeladden og rederiområdet -samt tillitsvalgtkurs

80 % av medlemene sa nei til forhandlingsresultatet på NR-området. SAFE skal inn til Riksmeklaren mandag 9.juli. Om me får gjennomslag her= normal drift. Ved brudd tek me Askeladden ut  streik frå midnatt 9.-10. juli. Før effektiv streik, skal brønn sikrast/barriærer i samråd med planar. Deretter skal alt personell unntatt sikkerhetsmannskap sendast på land. Alle […]

Mekling rederi – VOD – klubbinfo

Mekling / konflikt rederiområdet • SAFE er innkalla til Riksmeklaren  mandag 9.juli(ikke 10 juli som ble sagt på e-post) • Om ikkje meklinga fører fram vert det streik frå midnatt 10.juli. • All drift på riggane skal gå som normalt fram til brot av meklinga. • Forhandlingsutvalet i SAFE skal ha møte 3.juli, der vert […]

Medlemsinfo 20.juni ; brudd NR, tariffavtale, VOD, opp/nedbemanning, medlemsfordeler

Resultatet av uravstemninga på rederiområdet er no klart; Klart NEI! Me melder frå til Norges Rederiforbund og Riksmeklaren om resultatet. Plassoppseiingar kjem. Om ikkje meklinga fører fram, vert det truleg streik i juli. Viktigaste saka er å kjempe for «overgangspensjon» innan rederiområdet for alle aldergrupper. Økonomien i tilbodet frå rederiforbundet er ikkje noko å skryte […]

Info etter forhandlingar sokkelavtalen

Me signerte i natt (4.mai) protokoll etter sokkelforhandlingane. Dette er tariffavtalen for tilsette på plattformboring. I år var det samordna oppgjer, noko som tilseier at me har lite spelerom på forhandlingar på forbundsnivå (Norsk Olje-og Gass), då føringane vart lagt mellom YS-NHO, der det vart lagt inn styrking av AFP m.m. Me hadde først såkalla […]

Siste nytt fra lederen mai 2018

Forhandlingar sokkelavtalen; SAFE-NOG 2.-4. mai skal me i forhandlingar med Norsk Olje – og Gass (NOG) på Vassenden-Forus. Her er det representantar frå alle klubbane som er knytt til avtalen. Dette utgjer forhandlingsutvalet til SAFE. Dei største klubbane, til dømes Statoil, har fleire representantar, men me får berre ein. Oljeoverenskomsten sokkel har 3 grupper; operatør, […]

Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag. Nye kontraktar – borestans – mannskap

Informasjon frå SAFE-klubben i KCA Deutag medio April 18   • Møte med bedrifta tirsdag 10.april 2018; • Planlegg virksomhetsoverdragelse Gullfaks A-B-C til Archer. Vidare møter mellom bedriftene denne veka. • Vil truleg medføre overtallige landansatte • Borestans Kvitebjørn august; skal ikkje medføre oppseiingar offshorepersonell, men omrokkeringar. • Stor bruk vikarar, fagforeningane ynskjer ikkje permitteringar […]

Påskenytt fra Safe i KCA

Påskeinformasjon  SAFE-klubben i KCA Deutag Forhandlingar sokkelavtale; STREIK over påske? Det vart den 22/3,  brot i forhandlingane mellom YS (vår hovudorganisasjon) og NHO. Partane vart ikkje samde om økonomisk ramme for oppgjer, endringar i AFP eller tenestepensjon. Ein vart heller ikkje samde om kap.8 i industrioverenskomst som omhandlar reis, kost og losji. YS har difor […]

Medlemsinformasjon etter årsmøte og tillitsvalgtkonferansen

Då var første ordinære årsmøte i «den nye» klubben, samt tillitsvalgtkonferansen avslutta for 2018. 16 av våre tillitsvalgte var med på heile, eller deler av arrangementa i tida 12.-14.februar i Norheimsund. Første dag var det årsmøte, med gjennomgang av året som har gått, og ein handlingsplan vart vedteken. Det vart vedteke å setje av 1/3 […]