Første styremøte i Safe KCA

Vil du være med å bestemme fremtiden til Safe i Kca? Da er det på tide og planlegge Safe i KCA Deutag`s 1. Styremøte, som vi håper å få til 13. -14. Mars. (litt usikkert ennå). Dette vil bli i Bergen, og det skal velges ett styre, styremedlemmer, og vara styremedlemmer. Interimstyret ønsker forslag til […]

Info til alle Safe medlemmer

Informasjon om bemanningssituasjonen i KCA Deutag og litt til. I dag utgår frist for innsending av nominasjonsseddelen til kandidater til styret i Kca Deutag, styret håper de fleste har send inn sine forslag. Det har vært en økende kontakt med Safe klubben, der vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer med forskjellige spørsmål og problemstillinger. […]

Safe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS

Safe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS Husk innsending av Nominasjonsseddel ! Har vi noen forslag til kandidater? 3 representanter + 5 vararepresentanter. Nominasjonsforslagene må være valgstyret i hende senest 17. Januar. Vil du være med å bestemme?

Uke info til Safe medlemmer 2013

Her følger litt informasjon fra klubbstyret Vi er nå kommet til Januar 2013. og styret vil ønske alle medlemmer i Safe i Kca Deutag, et Godt Nyttår! Klubben har vert aktiv i hele jule & nyttårshelgen med div. saker fra medlemmer. Det har ikke vert så lett og gi svar på alle spørsmål grunnet alle […]

Til SAFE`s medlemmer i KCA Deutag

Vi har med dette gleden av å informere dere om at det nå er etablert SAFE Klubb i KCA Deutag. Vi er pr. i dag 100 medlemmer. Klubben er registrert i Brønnøysundregisteret, vi har opprettet bankkontonummer og vi har fått vår egen hjemmeside; safeikcadeutag.no Undertegnede har, sammen med Hogne Reme og Bjørn Tore Kjelstadli dannet […]