Arbeidsrett – protokoll – skiftendring NOG

Skiftendring – NOG-avtale Vedlagt følger en gammel protokoll, som fortsatt gjelder for skiftendring. Den omhandler blant annet at en ikke får skiftendring kompensert (svingskift) etter endt oppholdsperiode. Les om det her: Protokoll

Oppgrader ditt medlemskort til YS Medlemskort med MasterCard

Hei alle sammen! Vi har mottatt følgende tilbud fra YS som dere kan sjekke ut. Dersom du ikke allerede har oppgradert til YS medlemskort med MasterCard, kan det lønne seg å gjøre dette nå. Last ned vedlagte PDF og finn ut hvorfor. Alle som søker nå og tar i bruk kortet i 2015 får en […]

Lønnsdiktat i sokkeloppgjøret

SAFEs forhandlingsutvalg valgte å ikke signere på tilbudet fra Norsk olje og gass under forhandlingene på Oljeoverenskomsten, sokkel sent torsdag kveld. Oppgjøret, som ble diktert av NOG, gir reallønnsnedgang. Forhandlingsutvalget er svært skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. – Det iverksatte tilbudet viser at arbeidsgiverne i […]

SAFE avventer Arbeidsrettens dom

 NHO/Norsk olje og gass stevnet 12. juni YS/SAFE for Arbeidsretten da de mente at SAFEs  plassoppsigelse av 154 SAFE-medlemmer i Esso Norge AS var ulovlig. Saken er nå til behandling i Arbeidsretten, men dom vil ikke foreligge før tidligst 23. juni. SAFE ønsker ikke å gjøre noe som kan vise seg å være ulovlig, og […]

Mekling sokkelavtalen

Litt info om meglingen I dag, tirsdag 17. Juni, er det megling på sokkelavtalen mellom SAFE og NOG. Etter sak i arbeidsretten i går, er vi i dag hos Riksmegleren i Oslo på mekling parallelt med lederne på sokkelavtalen, hvor Norsk olje og gass er motpart. Riksmekler er dommer Wenche Elisabeth Arntsen, best kjent som […]

Brudd i forhandlinger med NOG

Hva vil dette si for oss medlemmer i SAFE i KCA? For det første må jeg presisere at vi gjorde det vi kunne for å føre reelle forhandlinger. Vi hadde en liste på 20 krav, større og mindre, ut fra innspill fra medlemmene våre, ført videre på tariffkonferansen, finpusset før vi gikk i forhandlingene. Vi reduserte […]

Brudd i sokkeloppgjøret i natt

Det ble brudd i forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass natt til fredag. NOG tviholdt på frontfagsmodellen, dvs. 3,3 % , og ingen harmonisering mot NR-avtalen. En snever økonomisk ramme gjør det umulig å finne gode løsninger på viktige saker for skiftgående personell, som gjennom et langt arbeidsliv er blitt eksponert for store […]

Forhandlingene er i gang

Vi i SAFE har nå levert våre krav til Norsk olje og gass. Lederene og IE har også nå vært inne med sine , og vi har mottatt krav fra NOG om flere endringer i overenskomsten (forringelse) Forhandlingsutvalget er nå samlet og gjennomgår disse, arbeidsgiverne går også gjennom krava fra fagforeningene. Vi fortsetter forhandlingene i […]

Samordning av krav til NOG

Styret er representert i forhandlingene Mandag 5. mai vert det samling på SAFE-huset i Stavanger for å samordne krav som skal leggast fram ifm. forhandlinger med Norsk olje og gass (arbeidsgjevarorganisasjon). I SAFE -forhandlingsutval vert det representantar frå SAFE sentralt/hovedstyret, frå operatørselskapa Shell, Statoil, BP, Talisman og Wintershall, forpleining; ESS og Sodexo, observatør frå Lundin […]

Stipendsøknader hele året

Er du under utdanning? Da kan du få stipend. Stipendsøknader til SAFEs utdanningsfond vil ikke lenger operere med halvårlige søknadsfrister. Nå behandles søknader fortløpende. Første tildelingsmøte er mandag 7. april. Hvor mye som blir gitt i stipend avhenger av størrelse på utgifter, antall søkere og størrelse på utdanningsfondet. Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning […]