Info til alle Safe medlemmer

SAFE i KCA DeutagInformasjon om bemanningssituasjonen i KCA Deutag og litt til.
I dag utgår frist for innsending av nominasjonsseddelen til kandidater til styret i Kca Deutag, styret håper de fleste har send inn sine forslag.

Det har vært en økende kontakt med Safe klubben, der vi har mottatt mange henvendelser fra medlemmer med forskjellige spørsmål og problemstillinger. Disse har vi gitt svar på.

Informasjon vedrørende bemanningssituasjonen i KCA DEUTAG.

Viser til informasjon sendt på mail til alle den 11.januar 2013.

KCA DEUTAG har en arbeidsgruppe som kontinuerlig jobber med overtallighetssituasjonen som er oppstått grunnet borestopp på Ringhorne. Arbeidsgruppen har fokus på muligheter for å redusere overtalligheten med alternative løsninger.

Gruppen består av bedriftens ledelse, kommunikasjonsrådgiver, den største fagforeningen og KHVO.

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen som ledes av Paul Horne, administrerende direktør.

Det er også ansatte representanter i denne styringsgruppen.

Slik vi nå ser situasjonen kan det se ut til at vi vil redusere overtalligheten til under 80.

Som Dere her kan se er IKKE Safe representert, verken i denne arbeidsgruppen eller ansattes representanter. Dette er noe vi vil ta opp med ledelsen i Kca Deutag. Vi har ikke blitt forespurt om noen deltagelse.

Safe i Kca Deutag anmoder alle Safe medlemmer om og få sjekket at CV er oppdatert, med tanke på skoler – kurs med mer, da dette kan ha betydning for stillingen den enkelte har i Kca Deutag pr. i dag. (du kan gjerne unngå en oppsigelse).

Medarbeidere som mottar oppsigelse bør henvende seg til sitt lokale NAV kontor så snart som mulig for å søke dag penger ved eventuell arbeidsledighet. Kopi av arbeidsavtale og oppsigelse medbringes og leveres NAV. Saksbehandlingstid hos NAV er ca.14 dager.

Ellers er alle Safe medlemmer som gikk over fra Safe i Archer til Kca Deutag slettet fra Safe i Archer sitt nyhetsbrev. Alle er nå lagt til SAFE I KCA sitt nyhetsbrev.(hjemmeside).

En liten info vedrørende morgen møte, (GFC) der Dekksbasene også deltar på halv syv møte, sammen med Driller og Vedlikeholdsleder. Gullfaks A og Gullfaks B vil nå også komme etter. Dersom dekksbasene deltar på dette møte i sin fritid (før arbeid), skal det føres 0,5 timer overtid. (Kca kost) for disse dagene dette gjelder.

Leder

SAFE i Kca Deutag

Per G, Hallem

Skriv ut siden