Det ble lite i sokkeloppgjøret

wideForhandlingene i sokkeloppgjøret ble avsluttet tirsdag ettermiddag. – Arbeidsgiverne utviste liten forhandlingsvilje, sier forhandlingsleder Roy Aleksandersen. Årets oppgjør er i tråd med frontfagoppgjøret.
SAFE tok opp «pensjonsranet» fra i fjor, men arbeidsgiverne nektet å diskutere pensjon under årets mellom oppgjør.

– Vi viste til de gode tidene i bransjen og krevde at medlemmene skal få sin rettmessige andel av verdiskapingen. Motparten viste ingen vilje til reelle forhandlinger og resultatet fra årets oppgjør er derfor skuffende, sier forhandlingsleder Roy Aleksandersen.

Arbeidsgiversiden avviste alle forsøk på å diskutere strukturelle endringer i tariffavtalen, det var kun fokus på lønnsreguleringer.

En del av klubbene har lokale forhandlinger i etterkant og man må forsøke å få justert tilleggene der.

Det generelle tillegget blir på 10.340 kroner, som inkluderer tillegget på 0,75 kroner per time som ble avtalt i de sentrale forhandlingene mellom hovedorganisasjonene tidligere i vår. Etterslepet er beregnet til 0,39 prosent som utgjør 2.223 kroner som legges til på lønnsmatrisen.

Skift/natttillegget og tillegg for konferansetid økes med henholdsvis 1 krone og 1,5 kroner per time. Satsen for helligdagsgodtgjørelse økes med kroner 20.

Rammen for oppgjøret er 3,4 prosent.

– Jeg er skuffet over at Norsk olje og gass lar seg diktere av NHO på denne måten. Det var satt av tre dager til forhandlingene, men forhandlingene var snaut nok i gang før siste tilbud fra arbeidsgiverne lå på bordet, sier Roy Aleksandersen.

– Jeg hadde forventet større forhandlingsvilje fra Norsk olje og gass, ikke minst etter ”pensjonsranet” i fjor og de gode

Skriv ut siden