Ebolautbrudd i Vest-Afrika – anbefalinger knyttet til utreise til innretninger på norsk sokkel

Norsk olje og gass har mottatt henvendelser fra flere operatører der man ber Norsk olje og gass om å
utarbeide felles anbefalinger for bransjen relatert til ebolautbruddet i Vest-Afrika.
Risiko for ebolautbrudd i Norge vurderes som svært lav av norske helsemyndigheter. Det vises her til
Folkehelseinstituttet, www.fhi.no

Norsk olje og gass anbefaler likevel at bransjen iverksetter forebyggende tiltak. Reiseaktivitet til og
fra Vest-Afrika, f.eks. enten i relasjon til olje- og gassvirksomhet, eller i forbindelse med
arbeidstakeres engasjement i frivillige hjelpeorganisasjoner, begrunner de forebyggende tiltakene.
Norsk olje og gass anbefaler således på vegne av operatørene at personell som har oppholdt seg i
eller reist gjennom, ebolaendemiske områder (dvs, områder der det er registrert ebolautbrudd slik
som Guinea, Sierra Leone og Liberia), bør avstå fra å reise ut på norsk sokkel før det har gått 21
dager fra man forlot ebolaendemisk område.

Risikoen vurderes som lav for at en skal få ut personell på sokkelen som er smittebærer av ebola.
Dersom det kommer ut personell som har vært i ebolaendemisk områder, og som får symptomer som
kan forveksles med ebolasykdom, f.eks. feber relatert til influensalforkjølelsessymptomer, kan
usikkerheten føre til at det iverksettes tiltak med store konsekvenser for driften offshore. Dette er
bakgrunnen for innføring av de forebyggende tiltakene.

Følgende forebyggende tiltak anbefales:

Alle reisende til offshoreinnretninger informeres om situasjonen og bes om å ta stilling til følgende to
spørsmål ved innsjekk:

a. Har du oppholdt deg i eller reist gjennom Guinea, Liberia eller Sierra Leone de siste 21 dager?
JA/NEI

b. Har du hatt kontakt med personer som kan være eller er bekreftet Ebolasyke de siste 21 dager?
JA/NEI

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, må den ansatte uten opphold kontakte arbeidsgiver
og/eller bedriftshelsetjenesten. Det vil da bli vurdert om vedkommende skal reise offshore eller ikke.

Evt. spørsmål knyttet til avbrutt utreise og konsekvenser av dette, behandles av hver enkelt
arbeidsgiver. Norsk olje og gass oppfordrer imidlertid til at konsekvensene gjøres så minimale som
mulig for den enkelte arbeidstaker.
Norsk olje og gass anbefaler at selskapene drøfter tiltakene først med tillitsvalgte, og videreformidler
informasjonen til relevant personell, herunder både egne ansatte og leverandØrer. Anbefalingene
opprettholdes inntil videre, men det kan komme endringer dersom situasjonen endrer seg.
Med vennlig hilsen
Norsk olje og gass

Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør

Skriv ut siden