Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021

Kr 24 500,- generelt tillegg for alle.

Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time

Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag.

Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg.

Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, nattillegget og økt helligdagstillegget er da ikke medregnet.

Oppgjeret tar ikkje høgde for svak lønnsutvikling i rederiområdet dei siste 8 åra, men så bra at vi ikkje vil gå til konflikt på dette i et mellomoppgjer.

Vi hadde godt samarbeid med Industri Energi og DSO under meklinga.

Lønnsoppgjeret og resultatet av meklinga gjelder fra 1.juni 2021.

Skriv ut siden