Enighet i oppgjøret med NR

default portrait safe workerSAFE og Industri Energi ble i natt enige med Norges Rederiforbund om årets tariffoppgjør. Det innebærer blant annet et generelt tillegg på 2,5 prosent, dog minimum 15.000 kroner. DVO’er får et ytterligere tillegg på 6.000 kroner.
– Vi synes oppgjøret er godt, men likevel i tråd med de rammene som har vært i årets andre oppgjør. Samtidig bærer oppgjøret preg av at dette er en industri som går godt, sier Hilde-Marit Rysst og Leif Sande.

De to er fornøyd med å få til et første ekstra løft for DVO’ene. – Vårt mål er å gjøre det om til en fagarbeiderstilling, som med fagbrev kan medføre ytterlige opprykk, understreker de.

– Samarbeidet mellom forbundene har igjen fungert godt, og helt klart bidratt til forhandlingsresultatet – slik det også gjorde i fjorårets hovedoppgjør, sier de to forbundslederne.

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2,5 prosent, dog minimum kr. 15.000 som legges på lønnsmatrisen. Minstelønnssatsene for individuelt avlønnede inklusive feriepenger heves med 2,5 prosent.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 2,5 prosent pr. år i gjennomsnitt, men minimum 15.000 kroner pr. år.

Satsendringer
Satsene for nattillegg øker med 1,25 kroner til 72,25 kroner, mens helligdagstillegget økes med 20 kroner til 1820 kroner pr. dag.

Skriv ut siden