Første styremøte i Safe KCA

SAFE i KCA DeutagVil du være med å bestemme fremtiden til Safe i Kca?
Da er det på tide og planlegge Safe i KCA Deutag`s 1. Styremøte, som vi håper å få til 13. -14. Mars. (litt usikkert ennå).

Dette vil bli i Bergen, og det skal velges ett styre, styremedlemmer, og vara styremedlemmer. Interimstyret ønsker forslag til kandidater som ønsker og stille til valg. Det er ønske om en tillitsvalgt pr skift pr plattform.

Vennligst prøv og få dette til, og bruk mail : emislip@gmail.com

Mvh

Leder i Safe KCA Deutag

Per G Hallem

Skriv ut siden