Godtgjørsle for overtid/utkalling

Der finnes ingen arbeidsrett dom på dette punktet. Men Statoil praktiserer medgått tid under debrief og HMS-møter. Når det «jobbes» fysisk som utsjekk av brannskap med påfølgende oppgraderinger/ påfyll osv. betales normal overtid.

Utkall med minimum to timer i kompensasjon, utbetales kun når du kalles ut uforutsett etter ordinær arbeidstid.

Tariffavtalen regulerer dessverre ikke tydelig nok dette forholdet. Som oftest påberoper bedriften seg at slike ordninger er administrative og kutter etter eget forgodtbefinnende.

Skriv ut siden