Husk styrevalget i KCA

SAFE i KCA DeutagSAFE i KCA ønsker å være representert i styret, husk og gi din stemme!
Valg av styret i Kca Deutag.

Styret i Safe oppfordrer alle våre medlemmer til og bruke stemmeretten, samt gjøre våre medlemmer oppmerksom på hvem som representerer klubben SAFE.

Nominerte kandidater i Safe i Kca Deutag :

Bjarte Lygre

Per Gerhard Hallem

NB! Stemmeseddelen må være valgstyret i hende innen 13.03.2013 kl. 15:00

Skriv ut siden