Info fra Safe klubben

largeINFO fra Safe klubben

Safe i Kca Deutag ønsker nye medlemmer velkommen!

Vi har fått 9 nye medlemmer, men ifm. nedbemanning i selskapet mistet 8 medlemmer.

Pr. 01.05.2013 er vi 99 registrerte i Safe sitt medlemsregister.

Som sikkert kjent blant de fleste ble årsmøtet utsatt grunnet sykdom.

I forbindelse med planlegging av årsmøtet i Safe og valg av styret, er det en del ting vi må ha på plass, i forhold til Safe klubbens rettigheter og bedriftens plikter. (Lokale avtaler mellom bedrift og fagforening / klubb.).

Håper her på et møte med bedrift/ledelse snarest.

Safe i Kca Deutag minner om at det er ønskelig å ha 1 plasstillitsvalgt/kontaktperson pr. skift ute på plattformene for formidling av nyheter og informasjon.

Jeg håper dere kan diskutere dette ute, og foreta valg så snart som mulig.

Kom med en tilbakemelding snarest, dette haster!

Dette i forhold til innkalling til Årsmøte, og klubbens melde plikt til bedrift/ledelse. Bedriften skal ha melding om tid og sted, og kunne ha mulighet til og skaffe erstatter / stedfortreder om den tillitsvalgte er offshore med mer.

For å få klubben til å fungere er det viktig at medlemmene engasjerer seg, og er villig til å påta seg tillitsverv. Det er også viktig at styret får tilbakemelding fra medlemmene om saker og ting som skjer ute.

Oppfordringen er herved gitt, så det er bare å melde seg.

Safe ønsker å styrke seg, og ønsker nye/flere medlemmer, så stå på og verv.

Safe i Kca Deutag vil arbeide for et godt samarbeid med Industri & Energi, og ellers andre fagforeninger i Kca Deutag.

SAFE arbeider for et GODT & SIKKERT 2013 for KCA DEUTAG Drilling Norge AS og et rettferdig arbeidsliv.

Mvh.

Per Gerhard Hallem

Leder

Safe i Kca Deutag

Skriv ut siden