Info om SAFE-klubben

SAFE-klubben i KCA Deutag er en felles klubb for landansatte, plattformboring og Modu/CatJ.

Me har tillitsvalgte på alle skift på Askeladden og Askepott, på alle installasjonene med plattformboring, samt på Espehaugen.

Kontingenten er totalt kr 510,- pr.mnd., inkludert advokatforsikring og « grunnforsikring»og lokal kontingent..

Som SAFE-medlem vil du få gode priser på forsikring i Gjensidige, som me har avtale med gjennom YS, vår hovedorganisasjon.

I KCA Deutag er klubbleiar Bjarte Lygre på fulltid for klubben, er vanligvis på kontoret til KCA Deutag i 2.etasje på Espehaugen.

SAFE har forhandlingsrett på alle avtalane for tilsette i KCA Deutag, både på rederisida, plattformboring med sokkelavtalen og individuelt avlønna.

SAFE er ein arbeidstakarorganisasjon, som forhandlar på eigne bein, ikkje styrt frå Oslogryta.

SAFE er einaste fagrørsle kun for tilsette i olje- og gassindustrien.

Det vert ikkje betalt pengar til politiske parti, korkje frå SAFE eller hovudorganisasjonen vår YS.

Tilskot til kurs/utdanning vert auka frå nyttår i SAFE; ein kan då søke om kr 7500,- pr. halvår.

Alle nyinnmelde får velkomstgåve frå SAFE sentralt etter første kontingenttrekk.

Om du vil vite meir om oss, sjå gjerne vår facebookside; safeikcadeutag , nettsida kcadeutag.safe.no eller safe.no

Ta gjerne kontakt om me kan hjelpe deg med informasjon eller anna!

Innmelding og meir informasjon, klikk her.