Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag seint oktober 2021

Tillitsvalgtkonferansen

19-21 oktober fikk vi endelig gjennomført årets tillitsvalgt konferanse etter gjenåpningen. Konferansen ble holdt på Scandic Voss med et godt utvalg av våre engasjerte og dedikerte tillitsvalgte fra begge selskapene, samt klubbstyret.

Vi hadde gjesteopptredener av daglig leder i KCA Deutag i Norge (Thorbjørn Anhøj), Forbundssekretær i SAFE (Thorbjørn Holger Opstad), SAFE juridisk (Elisabeth Bjelland og Kristine Knudsen), Gjensidige Forsikring (Morten Brosvik), YS (Heidi Briskodden) og Nordea Direct (Liven Sandell og Nina Farsund).

Konferansen hadde fokus på å knytte bånd, styrke de tillitsvalgt i rollen, saksgang og arbeidsrett, lover og regler, avtaler, HMS og mye mer…

Det ble også et luftig besøk til VossVind og en 2 delt vandring til Voss folkemuseum og halvveis opp Hanguren.

«Opprykk» som BVO

Vi får i ny og ne spørsmål om når fagbrevet som boredekk og vedlikeholds operatør tar effekt, altså når rykker kandidaten opp en lønnsklasse etter fullført fagbrev. Her er det forskjellig praksis på Drilling og MODU i henhold til deres forskjellige avtaler.

På Drilling, som er underlagt Sokkelavtalen (NOG), er datoen for lønnsopprykk satt til 1/6 hvert år, som (dessverre) vil si at om én kandidat ikke får levert bevis på fagbrevet før denne datoen må vente til samme dato året etter for å stige fra lønnstrinn C til B.

På MODU, som er underlagt NR vil lønnsopprykket fra D til C skje den 1. måneden etter at bevis for fagbrevet er levert til bedriften.

Flere ressurser i klubben

Som de fleste sikkert har fått med seg så jobber Raymond Magnussen nå på deltid i klubben og det gjør at vi ønsker å presisere arbeidsoppgavene litt.

Raymonds primære fokus i tiden framover blir sokkelavtalen offshore, altså avtalen på faste installasjoner samt en stor del av det administrative arbeidet i klubben når han ikke er offshore i sin opprinnelige stilling.

For dere medlemmer betyr det at det er ønskelig at alle spørsmål rundt sokkelavtalen og alle spørsmål om uttak av vervepremie, utbetaling av utlegg o.l. skal gå til Raymond.

Raymond er tilgjengelig på:

Mob: 476 47 851

E-post: raymond.magnussen@kcadeutag.com

Messenger: Både privat og klubbens.

Når Raymond ikke kan nåes tar én kontakt med Bjarte Lygre, og vi anbefaler at Bjarte settes på kopi til enhver e-post som går til Raymond.

Bjarte er tilgjengelig på:

Mob: 936 00 127

E-post: bjarte.lygre@kcadeutag.com

Messenger: Privat og klubbens

Dette var Raymond si oppdatering, her kjem Bjarte sitt 🙂

Lønnsforhandlingane for individuelt løna

Dei individuelt løna på Modu skal no ha fått sine lønsjusteringar. Tilbakemeldingane til klubben går på at det var mange som har fått tildels kraftig nedgang i kjøpekraft, og berre fått minimumstillegget.  Som de veit ville me i år gå for eit prosenttillegg til alle på Modu for å oppretthalde kjøpekrafta.  Men de er individuelt løna, ta gjerne opp med overordna/operasjonssjef i første omgang for å få svar lønsinnplasseringa. 

For individuelt løna på platformboring og land er ikkje alle justeringane utført enno, men de skal og her få lønsbrev før novemberløn.  Her gjeld og same kriterier som på Modu, men ta gjerne kontakt om det er avvik frå likeløn i stilling og liknande.

Kongress SAFE;

2.-3.november vert resten av kongressen i SAFE arrangert, om lag eit år forseinka.

Me har 6 utsendingar frå klubben vår; Øystein Sulen, Raymond Magnussen, Kristian Stange, Andreas Åsebø, Knut Thomas Mogen og Bjarte Lygre.

Elles er det planar om både rigg-og basebesøk i november frå klubben i november.

Førebels er Bjarte booka til Askepott 19.-22.november, og dukkar kanskje plutselig opp på utreisemøte til Ringhorne.

Organisasjonsendringar

Det vert i allmøte på måndag 1.november 2021 informert om organisasjonsendringar i KCA Deutag i Norge.

Me i fagforeningane er informert om prosessen, og dei omorganiseringa gjeld skal være informert.  I tillegg vert ny leiar for sal/utleige/pipepool/brønnservice presentert

Medlemstalet aukar, me har no fleire medlemer enn dagar i året 😊

Ha ei fin helg, og ta kontakt om me kan hjelpe med noko!

Askøy/Sauda 29.oktober 2021

Med helsing

Raymond Magnussen & Bjarte Lygre

Fagforeningen i KCA Deutag/SAFE-klubben

Skriv ut siden