Informasjon NR Pensjonskompensasjonsordning

Vedlagt er informasjon om pensjonskompensasjonsordningen på NR-området. 

Dette er for dei grupper som fell mellom gamle og nye ordningar.

Det vil bli oppdatert opplysningar på heimesida www.oso.as med nye retningslinjer og søknadskjema.

Spørsmål om pensjonsordninga, kontakt ralf.risholt@kcadeutag.com eller underteikna.

Bjarte Lygre

Klubbleiar

SAFE i KCA Deutag

Tlf 55986810

Mobil 93600127

Bjarte.lygre@kcadeutag.com

Skriv ut siden