Informasjon om årsmøte 2016

Årsmøte SAFE-klubben i KCA

SAFE i KCA DeutagÅrsmøtet i SAFE i KCA blir mandag 8. februar 2016 kl 10 på Scandic Neptun i Bergen.

Årsmøtesaker i fylgje vedtekter.

Årsmøtet er ope for tillitsvalgte og medlemer, då me framleis har få skifttillitsvalgte.

På valg i år er;

Leiar

2 styremedlemer

Varamedlemer

Forslag til kandidatar kan ein gje til Bård Arne Thowsen eller underteikna, som ikkje er på valg i år.

Saudafjella 7. januar 2016

Bjarte Lygre

Bjarte.lygre@no.kcadeutag.com

Nestleiar SAFE i KCA

Skriv ut siden