Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag. Nye kontraktar – borestans – mannskap

Informasjon frå SAFE-klubben i KCA Deutag medio April 18

 

• Møte med bedrifta tirsdag 10.april 2018;
• Planlegg virksomhetsoverdragelse Gullfaks A-B-C til Archer. Vidare møter mellom bedriftene denne veka.
• Vil truleg medføre overtallige landansatte
• Borestans Kvitebjørn august; skal ikkje medføre oppseiingar offshorepersonell, men omrokkeringar.
• Stor bruk vikarar, fagforeningane ynskjer ikkje permitteringar av boredekksarbeiderar.
• Ringhorne skal begynne å ta inn personell før jul

Uravstemning sokkel/NOGavtalen

* I år vart det samordna oppgjer, i praksis vart det forhandla sentralt på YS/NHO om dei store linjene i lønnsoppgjer, AFP m.m. Det står
fortsatt igjen forbundsvise-og lokale forhandlingar, men dei er styrt av rammene frå sentralt oppgjer.
• Og i desse rammene er me langt frå å ta igjen tapt kjøpekraft dei siste år.
• Men alternativet, med nye forhandlingar sentralt vil truleg ikkje gje oss noko meir i tillegg, då det her er store grupper arbeidstakerar ein
forhandlar for.
• Du skal ha fått tilsendt ein link på SMS/mail der du kan stemme for eller mot tilbudet, som det er meir informasjon om på SAFE.no. Elles kan du gå inn på min side på SAFE.no og logge deg på og stemme.
• YS tilrår at ein stemmer for. Du vel sjølv 🙂
• Siste frist er 25.april kl 12. JA/NEI/BLANK

Valg ansatte representantar styret Modu;

• Alle som er tilsett på Modu har fått ein link dei kan bruke for å avlegge stemme til styrevalget.
• 8 av 9 nominerte er frå SAFE.
• Bruk stemmeretten, om me fortsatt skal ha mulighet til bedriftsdemokrati er det viktig å bruke dei rettane me har!
• Du kan stemme på inntil 8 kandidatar.
• Fristen går ut torsdag 26.april 2018.
• Bruk stemmeretten din!

Advarsel til nye medlemer 🙂 

 * Det viser seg at ein fagforening tilknyta LO sentralt harlite å gjere for tida.
• Dei fleste som melder seg ut av dette forbundet (og inn i SAFE) vert oppringt av uforskamma austlandske såpeseljerar frå Youngstorget med ymse påstandar om manglande forstand og dårligare vilkår i SAFE.
• Om de ikkje er interessert i nytte tid med desse vesena, kan de berre legge på, eller lytte og svare.
• Minner om at SAFE ikkje har denne praksis, me reknar med at våre medlemer veit kva dei gjer både ved inn og utmelding.
• No skal det nevnast at det og er langt mellom utmeldingane i klubben vår 🙂

Skriv ut siden