Kontrakter Statoil – KCA

KCA Deutag Drilling Norge AS har som kjent levert nye priser m.m. til Statoil, blant annet for de felt vi allerede har boring på, samt de andre faste installasjonene med noen unntak (Kvitebjørn/Veslefrikk).

SAFE klubben i KCA har vært med på deler av drøftelsene internt, men fagforeningene er ikke kjent med hverken pris eller bemanning lagt til grunn for tilbud levert.

Vi vet at vi har de «beste» kontraktene på Oseberg og Gullfaksfeltet, hvor utsiktene for bemanningen ser gode ut.

Vi håper selvsagt at vi den beste borekontraktøren fortsetter på disse feltene.

Det blir jo rene spekulasjoner om vi ikke fortsetter på alle disse installasjonene, men om det verste skulle skje, tilsier alt at overtagende selskap også overtar personell.

Om en overtagende virksomhet har redusert bemanning, er det det antall de vil drifte installasjonen som blir overtatt, og som tilhører installasjonen.

Om «overtagende virksomhet» selv har ledig personell, vil ikke disse kunne kreve å bli tatt inn til fordel for de som allerede er på installasjonen ( eks. om de har lenger ansienitet).

Det må presiseres at det er lite rettspraksis i Norge på ovenforstående, men her er vi underlagt EØS/EU lovverk.

Bjarte Lygre

Nestleder SAFE i KCA

Skriv ut siden