Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Hvem gjelder de nye reglene for?

• Arbeidstakere til sjøs som er født 1.januar 1970 eller senere, og alle nye arbeidstakere til sjøs fra 1. januar 2020 uten forutgående opptjening i PTS
Verdien av fartstiden som er opptjent før ny ordning trådte i kraft vil bli lagt til pensjonsbeholdningen når arbeidstakeren fyller 62 år.

• Arbeidstakere til sjøs som er født før 1.januar 1970 og har opptjening i PTS følger dagens regelverk fullt ut, det betyr ingen opptjening etter nytt regelverk.

Les resten av brosjyren her:

Skriv ut siden