Nytt styre i SAFE i KCA Deutag

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøte 13.februar 2018

Leiar:

Bjarte Lygre Kvitebjørn/land 1 år

Nestleiar MODU:

Bjørn Tore Jensen Askeladden 1 år

Nestleiar sokkel/land:

Raymond Magnussen Oseberg B 2 år

Styremedlemer:

Espen Johnsen Askepott 1 år

Dan Frode K. Hauge: Gullfaks A 1 år

Kristian Stange Askeladden 2 år

Per Gerhard Hallem Gullfaks B 2 år

Varamedlemer:

Leif Øxnevad Askeladden 2 år

Joakim Kobbevik Askepott 1 år

Roy Vegar Hope Oseberg C 1 år

Jim Tore Liøen Oseberg C/Sør 2 år

Skriv ut siden