Protokoll permittering GF og Kvitebjørn komp.pool

Vedlagt følger signert protokoll etter møte ledelsen ifm. permitteringer av Gullfakspersonell;

Bedrifta har ikkje trekte permitteringsvarselet, men om nokon på Gullfaks vert råka, skal dei tilbake på lista for Gullfaks 1/10-18.

Når det vert faseendring (vedlikehald) på Kvitebjørn vil desse gå til kompetansepool fram mot Ringhorne-oppstart.

Dette for å mellombels dekke opp fråvær/ekstra prosjekt m.m.

MEN, 1/10 skal det inn meir personell, stort sett boredekksarbeiderar (les ass.tårn) på alle skift igjen grunna fleire oppgåver på dei nye Statoilkontraktane.

Protokoll permittering og KVB komp.pool

Skriv ut siden