Referat styremøte Safe i Kca Deutag

Her følger et referat fra styremøtet som var den 26.02.2014 På Scandic Strand hotell i Bergen kl 10-14
Godkjenning av innkalling.

OK, leder, nestleder + Eirik Storvold møtte.

Bjarte-referent

Gjennomgang av regnskap;

Per leverer regnskap fram til 25/2-2014 til Økonomi og Data for godkjenning

Handlingsplan 2014

Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattformer

Medlemstall 100 +

Lage ukeinfo, for hjemmeside hver uke, samt ved viktige hendelser

Profilering av SAFE i KCA

Avklaringer i forhold til personell som går på NR-avtalen, overgang til Norsk Olje og gass sin avtale;

Per G. Hallem har tatt kontakt med personal/HR koordinator, venter på tidspunkt for møte.

Problemstillinger ved overgang; -frysing av lønn for NR personell?

-andre vilkår opparbeidet på NR avtalen/pensjon?

I forbindelse med tariffkonferansen er Ridar Rikstad bedt om å spesielt belyse / harmonisere følgende i NOG avtalen mot NR;

Venting/frammøte/avtalt oppholdsperiode

Svingskift

Tillitsmannsarbeid/tid

Masketillegg-shaker

Særavtale/klubblederavtale;

Klubblederavtale er ikke signert av bedriften, men har vært gjeldende i 2014 med 25 % stilling for klubbleder samt telefon/data.

Utkast særavtale med SAFE i KCA er ikke godkjent, bygger på NR avtalen.

Per reviderer denne/tilpasses NOG og legges fram for bedriften.

Denne inneholder bl.a. punkter om klubbstyre/kompensasjon m.m.

Skift-tillitsvalgte og kontaktpersoner;

På skift med flere SAFE-medlemer oppfordres det til å velge tillitsvalgt, og helst også vararepresentant.

VIKTIG; Det må sendes melding om tillitsvalgte til klubbstyret, som igjen informerer bedriften.

Eventuelt;

Per legger ut årsmøtereferat til medlemer

Profilering; bestiller ca 150 T-skjorter, helst med storken og frosken J, samt annet materiell innenfor budsjettrammer.

Data/dropbox; Kontakter Bjørn Kjelstadli angående dropbox til bruk for klubbstyre og tillitsvalgte.

Bergen 26. Februar 2014

Bjarte Lygre

referent

Skriv ut siden