SAFE info jan 15

default portrait safe workerHer følger litt informasjon fra styret januar 2015

Politisk streik 28. januar 2015;

Alle medlemmer som er på jobb, vert oppmoda om å delta i politisk markering mot forslag til endringene i AML . Aksjonen vil vare fra kl 14-16, men forutsetter at brønnsituasjonen tillet dette. Bedrifta er varsla om ovanforståande.

Fagbevegelsen til politisk streik 28. januar til forsvar for AML

18.12.14 av Kjell Terje Skrunes

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid.

Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

Hovedorganisasjonene vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken, og har etablert samarbeid om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse.

Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no

Øyrevarmar / buff/head & neck

I dag vart det postsendt ei noko forsinka julegåve til medlemmene, denne er med tanke på dei som arbeider ute i desse stormfulle vintertider. Håpar den varmar. Elles sender me gjerne ut på på riggane fleire, så lenge me har «buffar» att, send ein e-post eller ring til Per G. Hallem eller Bjarte Lygre.

NB; Me sender kun til medlemer med postadresse i Norden.

Bruksanvisning på posen

Valg styre KCA Deutag Drilling Norge AS;

Det er snart nominasjon, og seinare valg av ansatte representantar til styret i KCA.

Det er sjølvsagt «fritt valg», der alle kan foreslå kvem som helst av dei fast tilsette. I fjor hadde me 2 kandidatar frå SAFE uten at det vart noko stor stemmesanking.

For å kunne bryte «LO-monopolet» på styrerepresentant, har me hatt samtalar med «Lederne» i KCA, og oppmodar våre medlemmer til å stemme på Helge Skorge, mangeårig vedlikeholdsleiar i KCA.

Han vil ivareta interessene til både SAFE og Lederne om han blir valgt.

Årsmøte i SAFE i KCA vert onsdag 11. mars i Bergen.

Meir informasjon om dette vert lagt ut på heimesida vår; safeikca.no

Forslag på nye styremedlemmer, samt tillitsvalgte på crew mottas med takk!

Sauda 16. jan. 2015

Med helsing

For styret

SAFE i KCA

Bjarte Lygre

Nestleiar

Skriv ut siden