Safe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS

SAFE i KCA DeutagSafe ønsker representant/er til styre i Kca Deutag Drilling Norge AS

Husk innsending av Nominasjonsseddel !

Har vi noen forslag til kandidater?

3 representanter + 5 vararepresentanter.

Nominasjonsforslagene må være valgstyret i hende senest 17. Januar.

Vil du være med å bestemme?

Skriv ut siden