Samordning av krav til NOG

Styret er representert i forhandlingene

Mandag 5. mai vert det samling på SAFE-huset i Stavanger for å samordne krav som skal leggast fram ifm. forhandlinger med Norsk olje og gass (arbeidsgjevarorganisasjon).

I SAFE -forhandlingsutval vert det representantar frå SAFE sentralt/hovedstyret, frå operatørselskapa Shell, Statoil, BP, Talisman og Wintershall, forpleining; ESS og Sodexo, observatør frå Lundin og Total samt SAFE-ung, KCA er einaste frå boring, då alle andre boreselskap er tilknytta NR-avtalen.

Dei krava som me tidlegare har bedt om samordning med NR-avtalen, er med i SAFE sine krav.

Minner om at forhandlingsutvalet har fullmakt til å forhandle «fritt», og også gå til brot i forhandlingane om nødvendig.

Tirsdag 6. mai legg me fram våre krav ofisiellt til Norsk olje og gass.

Vidare forhandlingsmøter er eg ukjent med enno.

Underteikna vert SAFE i KCA sin representant i forhandlingsutvalet 5.-7. mai 2014.

Bjarte Lygre

Skriv ut siden