Septemberinformasjon fra SAFE i KCA

Nytt styre – årsmøte

Lokale lønnsforhandlingar

Årsmøte og nytt styre;

Det var ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA onsdag 13. September 2017 i Bergen.  Det var om lag 20 deltakerar på årsmøtet.

Det vart vedteke å utvide styret med 5 representantar frå KCA Deutag MODU.

Etter valg har styret følgjande samansetning fram til ordinært årsmøte 2018;

 

Leiar;                                                Per Gerhard Hallem         GF.B   (for tida sjukmeldt)

 

Nestleiar MODU                           Bjørn Tore Jensen             MODU/ny i styret

                                                            Bjorn.Tore.Jensen@no.kcadeutag.com

                                                               bt-jensen@hotmail.com       

                                                               Tlf 924 09 314

 

Nestleiar ”fast” og land              Bjarte Lygre                        fung. leiar/Kvitebjørn

                                                             Bjarte.lygre@no.kcadeutag.com      

                                                             Tlf 93600127

 

Styremedlemer;                           Jostein Hallaråker             MODU/ny i styret

                                                           jostein.hallaraker@no.kcadeutag.com         

                                                           tlf 482 53 052

                                                           Kristian Stange                  MODU/ny i styret

                                                           kristian.stange@no.kcadeutag.com  

                                                           tlf 900 30 614

                       

                                                          Raymond Magnussen     Oseberg B

                                                          raymond.magnussen@no.kcadeutag.com  

                                                             raymagnu@gmail.com  

                                                          tlf 476 47 851

 

                                                         Bård Arne Thowsen         Oseberg B

                                                         bard.arne.thowsen@no.kcadeutag.com      

                                                         tlf. 952 73 902

                       

                                                        Dan Frode H. Karlsen      Gullfaks A

                                                        Dan.Frode.Hauge@no.kcadeutag.com        

                                                           dan_frode_88@hotmail.com   

                                                        tlf. 464 32 538

 

Varamedlemer;                        Joakim Kobbevik               MODU/ny i styret

                                                        Joakim.Kobbevik@no.kcadeutag.com

                                                        Tlf 917 19 676

 

                                                       Leif Øxnevad                      MODU/ny i styret

                                                       leif.enok.oxnevad@no.kcadeutag.com        

                                                       tlf. 953 62 504

                       

                                                      Roy Vegar Hope                Oseberg C

                                                      roy.vegar.hope@no.kcadeutag.com 

                                                         tlf. 958 04 313

                       

                                                      Hallvard Herland              Oseberg Øst/Safe Scan.

                                                      Hallvard.Herland@no.kcadeutag.com          

                                                      tlf. 990 03 397

 

 

Lokale forhandlingar for individuellt avlønna personell;

 

Oppsummert:

  • For dei fleste blir det null kroner i lønnsauke. I praksis betyr dette ei nedgang i lønna tilsvarande rundt 1,3 prosent.
  • Resultatet er svært skuffande, men likt for alle som har forhandla med KCA i år. Leiinga sitt argument er at KCA ikkje tener pengar i Noreg.
  • Me har vist til kraftig auka effektivitet og at brønnleveranser har meir enn dobla seg. Likevel nådde me ikkje fram med kravet vårt om 2,4 prosent lønnsauke.
  • SAFE har ein protokoll med NR for MODU/Flyt-tilsette. Denne sikrar dei ei lønnsauke på 10.000 kroner i snitt.

 

Det er sendt e-post til medlemene med meir informasjon om forhandlingane.

 

Treningsavtale og avtale driftspersonell på CCB for MODU

 Askeladden og Askepott;

 

Det er utarbeida avtaleforslag for treningsperioden som er planlagt ombord på Askepott når denne er på Ågotnes.  Denne avtalen har me fått god hjelp frå SAFE sentralt for å forbedre ut frå opprinnelig forslag.

Me har og arbeida i lag med Lederne og IE MODU på denne avtalen, og er komne langt med utkastet. Her er me samde om ”solidarisk signering”, det vil sei at alle foreningane skal gå god for avtalane før signering.

Avtalane vert som ein slags ressurspoolavtale som skal ta høgde for ”gode nok” friperiodar og kompensasjon for for mykje arbeid tid i ein hektisk periode ved landligge.

Målsettinga er ordna arbeidstilhøve og kortast mulig landligge før riggane går ut på lokasjon.

Velkomne i SAFE i KCA!

Me har i seinare tid hatt ein stor auke i medlemer!  Me er difor diverre gått tom for velkomstgåver lokalt, eg har heller ikkje fått tid å kontakte alle nye, men velkomne skal de være!  Og treng de hjelp til noko, ta kontakt med underteikna, eller andre i styret!

Forsikringar

SAFE driv ikkje med forsikringskontor, men det er ei kollektiv grunnforsikring på 1G ved død til medlem og ektefelle/samboer, elles er alt frivillig. Dette i tillegg til ei advokatforsikring, som kan nyttast privat.  SAFE og YS har ein avtale med Gjensidige. For dei fleste gjer denne avtalen redusert forsikringspremie, i tillegg til utbytte.  Men det er opp til kvar og ein å teikne forsikringane.  Om DU vil sjekke dette, kontakt Gjensidige, oppgje avtalen med SAFE/YS.

Skriv ut siden