Sokkelavtale – brudd – veien videre

Brudd i forhandlingene om sokkelavtale

 

30.mai 2016 begynte forhandlingene mellom Norsk olje-og gass, som ganske snart resulterte i brudd.

Kravene fra arbeidsgiver mot oss var så dårlige, med 0 i tillegg, jobbe 122 timer uten overtidsbetaling, endring av arbeidsordning uten kompensasjon, dårligere vilkår for arbeid i kompetansepool, mindre bidrag til ordningen for tap av helsesertifikat m.m.

Etter flere runder med om NOG i det hele tatt ville drøfte våre krav, gikk vi til brudd, og bruddprotokoll ble skrevet og videresendt riksmekleren.

Det er her tidsfrister som er gitt i regler for arbeidslivet, og vi må gå ut med lister for plassoppsigelse.

Plassoppsigelse må varsles før meklingsfrist, og vil gjelde de som er lønnet på sokkelavtalen.

Undertegnede skal på områdemøte i SAFE 8.juni og drøfte videre strategi.

Neste skritt er mekling, der forhandlingsutvalgene til både SAFE og NOG møtes hos Riksmekleren i Oslo.

Om meklingen fører til enighet, det vil si at den gir ett akseptabelt resultat, eks. tillegg som for «frontfagene», signeres protokoll, og livet går videre som planlagt.

Om vi ikke blir enige innen fristen hos Riksmekleren, vil vi gjennomføre plassfratredelse for noen, mange eller alle SAFE medlemmer på avtalen.

Her vil det i forkant bli drøftet strategi for hvem/hvor en skal ramme virksomheten.

Ved en streik, kan også arbeidsgiver gå til «lookout», dvs. at våre medlemmer blir utestengt / hindret i å reise på jobb om de ikke allerede er tatt ut i streik. Dette er ett virkemiddel arbeidsgiverne tidligere har benyttet for å stoppe all aktivitet offshore så sterkt at stortingen ved regjeringen oppnevner en lønnsnevnd som i praksis forbyr streiken, og lønnsnemnd dikterer hva vi skal få i lønnsoppgjør.

Eventuelle tillegg mm. blir da først utbetalt fra den dato lønnsnevnd er rettskraftig. Lønnsnevnd er vanligvis ugunstig for arbeidstakerne, i år kan det være ett unntak.

I en arbeidskonflikt vil ingen av de som rammes motta lønn eller støtte fra NAV.

Individuelt avlønnede og uorganiserte kan bli permitterte.

De som er organiserte i SAFE vil motta streikebidrag, enten de blir tatt ut i streik, lookout eller blir permittert på grunn av arbeidskonflikten.

Så får vi krysse fingrene for at det ikke går så langt.

Mvh

Bjarte Lygre

Nestleder SAFE i KCA og medlem forhandlingsutvalg sokkel

(Beklager grautmålføre i ovanforståande?)

Skriv ut siden