Statoil åpner opp for mobilbruk offshore

Fra 30. januar 2018 blir det anledning til å ta med mobiltelefoner offshore på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel.

Fram til nå har reisende til Statoils installasjoner på norsk sokkel lagt igjen mobiltelefonene på land før utreise. Nå har Statoil besluttet at reisende skal få ta med seg mobilene ut på offshoreinstallasjonene på norsk sokkel, og beslutningen vil være gjeldende fra 30. januar 2018.

  • Vi har hatt et godt samarbeid med fagforeningene for å få til en endring av kravene. Beslutningen er kommet etter at sikkerheten på både helikopter og offshoreinstallasjoner er blitt grundig vurdert og behandlet i Norsk olje og gass (NOROG) og i Statoil, sier Øistein Arvid Håland, direktør for SSU i Utvikling og produksjon Norge.  

Opphevelse av forbudet har bakgrunn i studier som viser at mobiltelefoner ikke påvirker helikoptrenes systemer, sammen med erfaringer internasjonalt som tilsier at mobiltelefoner ikke utgjør en sikkerhetsrisiko ved helikoptertransport.

Personell offshore vil heretter kunne bruke egne mobiltelefoner i boligkvarteret på installasjonene, men det vil fortsatt være begrensninger for områder utenfor boligkvarterene.

I mange områder på våre installasjoner er det strenge krav til utstyr som benyttes grunnet fare for gnister i elektronisk utstyr i områder som kan bli eksponert for hydrokarboner.

Rutiner for mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr er beskrevet nedenfor, og er utformet i samarbeid med fagforeningene for å sikre forsvarlig oppbevaring og bruk.

Rutiner for oppbevaring og bruk av mobiltelefoner offshore i DPN

  • Personlig elektronisk utstyr er kun tillatt brukt og oppbevart i boligkvarter.
  • Bruk og transport av elektronisk utstyr utenfor boligkvarter krever arbeidstillatelse varmt arbeid klasse B.
  • Mobiltelefoner skal alltid være satt til lydløs. Prat i mobiltelefon skal som hovedregel foregå på lugar eller steder hvor man ikke er til sjenanse for andre.
  • Mobiltelefonen skal ikke oppbevares i lommen.

Ansvar

  • Personell medbringer personlig elektronisk utstyr på eget ansvar. Dette gjelder både med tanke på eventuelle transportskader, samt tyveri.
  • Batterier og ladere kan være mulige antennelseskilder og må behandles og oppbevares deretter, og i henhold til leverandørens retningslinjer.
  • Den enkelte er ansvarlig for å følge retningslinjene, og brudd vil bli påtalt.

Beredskapssituasjoner

Personlig elektronisk utstyr skal ikke brukes i beredskapssituasjoner.

Lokale tilpasninger

Den enkelte innretning kan etablere rutiner i forhold til begrensninger i Wifi/mobilnett. Det kan etableres lokale rutiner for bruk av elektronisk utstyr i kontorområder utenfor boligkvarter. Krav som omhandler klassifiserte områder og ikke-eksplosjonssikret utstyr (EX) må ivaretas.

Kostnader

Vær oppmerksom på at bruk av mobiltelefon offshore kan medføre ekstra kostnader utover vanlig pris på land, dette må dekkes av den enkelte bruker.

Definisjon: Med personlig elektronisk utstyr menes mobiltelefon, nettbrett, laptop, fotoapparat, smartklokke o.l.

Prosedyre for å kunne ta med mobiltelefoner offshore med helikopter (NOROG-retningslinjer)

 

Det er beskrevet 2 likeverdige alternativer som begge kan benyttes

A: Telefon legges i bagasje ved bagasjeinnlevering

Vekter som utfører kontroll av bagasje skal påse at mobiltelefon er avslått (Flight mode er ikke godkjent) før den legges i bagasje. Etter at bagasjen er levert inn får passasjer altså ikke tilgang til mobiltelefonen før man er kommet offshore.

B: Telefon bæres på kroppen i helikopter

 

  • Vekter som utfører personkontroll skal påse at mobiltelefon er avslått (Flight mode er ikke godkjent)
  • Personell i gate skal påse at alle har avslått mobiltelefon lagret på innsiden av drakten.

Mobiltelefon skal være avslått og på innsiden av drakten under hele flygningen, og skal under ingen omstendigheter tas ut av drakt. Brudd på disse reglene vil bli rapportert og behandlet. Skulle det gå varmgang I telefon under flygning, skal pilot kontaktes angående denne problemstillingen for videre håndtering.

Ødelagte/skadde mobiltelefoner tillates ikke medbragt i helikopter.

Skriv ut siden