Styremøte 21.05.2014

Referat fra forrige styremøte

Opning av møte kl.10.00

1.Gjennomgang av møtereferat fra sist styremøte 09.04.2014

2.Per informerte om status økonomi og gjennomgang av konto fram til 20.05

3.Bjarte fortaldte om lønnsforhandlingane.Gjennomgang av punktene som var med i forhandlingane.
Forhandlingsutvalget skal til meklingsmannen 16-17/6 for forhandlingar.

4.SAFE-KCA klubbavtale intet nytt å melde her.

5. Per har vore på møter om bemanningssituasjonen.
Det er ikkje kome meir informasjon fra KCA om oppsigelser.

6. Verveutvalget i SAFE planlegger besøk på plattformer.Dan Frode fekk oppgave med å sjekke ut T-shirts
for profilering av klubben.

Eventuelt:E-læringskurs som vert tatt på overtid skal kompenserast med kursleverandørs anslåtte tid eller eller minimum 4 timer overtid.

Roy Aleksandersen fra SAFE informerte om. lønnsforhandlingane

Vedtak i styret:Som forsøk på å auka medlemstallet vil ein tilby gratis innbo/reiseforsikring 1 år hos Gjensidige.Bjarte ventar på tilbakemelding fra Gjensidige.Det har ein verdi på ca. 900-1200 kr.
Kvittering på betalt forsikring sendes til Per og vert tilbakebetalt til nytt medlem.

Møtet slutt kl.16.00

Det er satt dato for nye styremøter 24.09 og 05.11.2014

Bård A Thowsen

Skriv ut siden