Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2022

Etter val på årsmøtet i klubben 15.mars 2022, har me fylgjande styre;

Leiar;                                      Bjarte Lygre 1 år
Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 2 år
Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektriker 1 år
Styremedlemer Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 1 år
Knut Mogen Askeladden Tårnarbeider 1 år
Øystein Sulen Ringhorne Boresjef 1 år
Bjørn Solbakk Askeladden DVO/ass.k 1 år
Stig Olav Larsen Askepott Borer 2 år
Bjørn Tore Jensen Askeladden DVO 2 år
 

 

Remy Fredriksen Rotherford Ringhorne Elektriker 2 år
Varamedlemer; Ralf Risholt Askepott, elektrikar 2 år
Stian Pettersen Askepott Ledende elektr. 1 år
Leif Øxnevad Askeladden elektriker 2 år
Jim Tore Liøen Oseberg Sør  ass.borer 1 år
Skriv ut siden