Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag desember 2017

Medlemstalet har hatt ein stor auke sidan sist, og samla medlemstal er no nærare 200 enn 100 medlemer 🙂 Om de kjenner nokon som «sit på gjerdet» og vurdere medlemskap i SAFE, bør dei lande før nyttår! Dette har faktisk påverkning på vårt økonomiske handlingsrom neste år. For dei som har vore flittige å verve […]

Novemberinfo – SAFE-klubben i KCA Deutag

SAFE kongress 7.-9. november; Leif Øxnevad og Bjarte Lygre deltok frå KCA-klubben på kongressen til SAFE i Stavanger. Kongressen er SAFE sitt overordna organ, og er kvart 3. år. Organisasjonen til SAFE sentralt har blitt slanka etter «oljenedturen». SAFE vurderer si tilslutning til YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), og dette vil bli sak for komande forbundsstyre. På […]

Oktoberinfo 2017

Dobbelt kontingenttrekk? Ein del nyinnmelde har blitt trukke dobbelt kontingent, dvs. også til tidligare fagforening.  SAFE sender utmelding frå det forbund du har vore medlem i om dette er merka på innmeldinga.  Allikevel har dette blitt ”juksa” med.  Gjeld dette deg, ta kontakt. Kontraktsarbeid anbud boring 18 ”faste” installasjonar Statoil og medvirkning på anbudet; Me […]

Septemberinformasjon fra SAFE i KCA

Nytt styre – årsmøte Lokale lønnsforhandlingar Årsmøte og nytt styre; Det var ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA onsdag 13. September 2017 i Bergen.  Det var om lag 20 deltakerar på årsmøtet. Det vart vedteke å utvide styret med 5 representantar frå KCA Deutag MODU. Etter valg har styret følgjande samansetning fram til ordinært årsmøte […]

Påminnelse årsmøte SAFE i KCA !

Minner medlemene på ekstraordinært årsmøte;   Scandic Neptun i Bergen onsdag 13. september kl 19-21 med påfølgende middag.   Nestleder Roy Aleksandersen og org. sekretær rederi Geir-Jonny Tvedt fra SAFE blir og med.   Saker; Valg. Organisering av SAFE-klubben i KCA videre mht. MODU og «fast»/landansatte.   Alle medlemer velkomne!   Med hilsen SAFE i […]

Ekstraordinært årsmøte SAFE-klubben KCA

Det blir ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA   Onsdag 13.september 2017 kl 19-21 på Scandic Neptun i Bergen.   Årsaken til årsmøtet no er at me vil få på plass ett styre med våre nye tilsette på Askeladden og Askepott. Me må og drøfte korleis me skal organisere klubben vidare. SAFE sentralt vil stille […]

Nyhetsbrev fra SAFE juli 2017

Her er et nyhetsbrev fra SAFE sentralt juli 2017. Informasjonen gjelder den brennaktuelle saken om opphevelsen av flyforbudet for Super Puma-helikoptrene. Nyhetsbrev fra SAFE, juli 2017

Informasjon SAFE i KCA juni 2017

Juni byrja med møter med leiinga angåande reduksjon i bemanninga på base, personal og finans, samt ein del stillingsendringar på offshorebemanning. Alle dette gjeld skal no være informert. Det vart og informert om bortfall av framdriftsbonus for offshoretilsette, og at ein ynskjer ei form for belønning av mannskapa som har høgt nærvær, utan at det […]

Informasjon fra SAFE-klubben i KCA Mai 2017

SAFE-kubben i KCA vart starta i 2012, og har no omlag 120 medlemmer. Det er 3 grupperingar, dei fleste jobbar på sokkel/plattformboring, me har ein del landansatte, i seinare tid har medlemstalet auka mykje på «flyt» (MODU). Dei siste månadene har klubbarbeidet hatt mest merksemd på organisering av vårt nye datterselskap KCA Deutag MODU, som […]

Valg av ansattes representant til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS 2017

Det er nå åpnet for valg av ansattes representanter til styret i KCA Deutag Drilling Norge AS. De som er ansatt i KCA MODU allerede har ikke stemmerett til dette. De ansatte kan velge 3 representanter og 5 varamedlemer. Som ved forrige valg har vi nå og ett samarbeid med Lederne og landansatte mht. kandidatene. […]