SAFE – på Askeladden og Askepott

Traff nokre av medlemene våre på Kvitebjørn som skal over på dei nye Jack-upane som KCA Deutag MODU skal drifte. Om du ikkje allereie er medlem, kontakt ein av desse, eller undertegna for informasjon/ medlemskap. Eller gå inn på SAFE.no og meld deg inn. Me jobbar aktivt for å ivareta rettane til våre medlemer, også […]

Avtaler er klare for KCA MODU

SAFE-klubben I KCA har avtale med KCA module operation drilling units (MODU) om tilslutning på NR-avtalen, samt kontingentrekk for SAFE-medlemmer. Medlemmer som flytter over fra KCA til KCA MODU (Askeladden og Askepott) skal bli overført mht. lønnstrekk. Nye medlemmer melder seg inn på SAFE I KCA MODU. Om det oppstår problemer med dette, kontakt oss. […]

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017; Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg ) Nestleder; Bjarte Lygre (2 år) Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år) Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg ) Raymond Magnussen (ikke på valg ) Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år) Hallvard Herland […]

Årsmøtet i SAFE-klubben KCA 2017

Mandag 20. februar 2017 kl 1000 Scandic Neptun, Bergen SAKLISTE; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å skrive under referat Godkjenning av vedtekter/utvide styret pga. KCA Modu Godkjenne regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2017 Innkomne forslag Valg av nestleder, sekretær, evt. styremedlem, valgkomite og revisor. Årsmøtet blir åpent […]

Årsmøte SAFE-klubben i KCA 2017

Det blir årsmøte i SAFE-klubben i KCA  februar 2017 kl 1000 i Bergen.  Årsmøtet blir ope for alle medlemer, tillitsvalgte har stemmerett. Sakliste ihht. vedtekter. Det kjem meir informasjon om stad og påmelding. Styret