Informasjon seint i nov 2018

Informasjon SAFE-klubben seint i november 2018 På områdemøtet for rederi 22. november kom det fram mange utfordringar ein har i reiarlaga: I Island Offshore vil dei skilje ut subsea-personellet til eit «fiktivt» selskap for å få personellet der over på ein land/verkstad-avtale. 39 av dei 42 som jobbar der har sagt at dei ikkje godtek […]

SAFElement 08.11.18

Hei folkens her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt. Klikk på linken og les 🙂 SAFElement 08.11.2018

SAFE seiret i arbeidsretten igjen – og info frå SAFE

Her er siste nyhetsbrev fra SAFE sentralt datert 7 juli 2018, les om seier i arbeidsretten, Piper Alpha og Turøyulykken. Klikk på linken under her: SAFElement 06.07.2018

Info etter forhandlingar sokkelavtalen

Me signerte i natt (4.mai) protokoll etter sokkelforhandlingane. Dette er tariffavtalen for tilsette på plattformboring. I år var det samordna oppgjer, noko som tilseier at me har lite spelerom på forhandlingar på forbundsnivå (Norsk Olje-og Gass), då føringane vart lagt mellom YS-NHO, der det vart lagt inn styrking av AFP m.m. Me hadde først såkalla […]

Siste nytt fra lederen mai 2018

Forhandlingar sokkelavtalen; SAFE-NOG 2.-4. mai skal me i forhandlingar med Norsk Olje – og Gass (NOG) på Vassenden-Forus. Her er det representantar frå alle klubbane som er knytt til avtalen. Dette utgjer forhandlingsutvalet til SAFE. Dei største klubbane, til dømes Statoil, har fleire representantar, men me får berre ein. Oljeoverenskomsten sokkel har 3 grupper; operatør, […]

Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag. Nye kontraktar – borestans – mannskap

Informasjon frå SAFE-klubben i KCA Deutag medio April 18   • Møte med bedrifta tirsdag 10.april 2018; • Planlegg virksomhetsoverdragelse Gullfaks A-B-C til Archer. Vidare møter mellom bedriftene denne veka. • Vil truleg medføre overtallige landansatte • Borestans Kvitebjørn august; skal ikkje medføre oppseiingar offshorepersonell, men omrokkeringar. • Stor bruk vikarar, fagforeningane ynskjer ikkje permitteringar […]

Info tidlig april 2018

Borekontraktar – basebygg – og litt til Tirsdag 3.april fekk me melding om tildeling borekontraktar for plattformboring for Statoil. Me beheld / fekk fornya kontraktar på Oseberg B-C-Sør-Øst, og Kvitebjørn.  Gullfaksfeltet (A-B-C) gjekk til Archer. Dei nye kontraktane byrjar 1. oktober 2018. Etter tildelinga har me då 5 plattformer (boring på 3-4), Odfjell 1 (+ Sverdrup), […]

Påskenytt fra Safe i KCA

Påskeinformasjon  SAFE-klubben i KCA Deutag Forhandlingar sokkelavtale; STREIK over påske? Det vart den 22/3,  brot i forhandlingane mellom YS (vår hovudorganisasjon) og NHO. Partane vart ikkje samde om økonomisk ramme for oppgjer, endringar i AFP eller tenestepensjon. Ein vart heller ikkje samde om kap.8 i industrioverenskomst som omhandlar reis, kost og losji. YS har difor […]

Medlemsinformasjon etter årsmøte og tillitsvalgtkonferansen

Då var første ordinære årsmøte i «den nye» klubben, samt tillitsvalgtkonferansen avslutta for 2018. 16 av våre tillitsvalgte var med på heile, eller deler av arrangementa i tida 12.-14.februar i Norheimsund. Første dag var det årsmøte, med gjennomgang av året som har gått, og ein handlingsplan vart vedteken. Det vart vedteke å setje av 1/3 […]

Nytt styre i SAFE i KCA Deutag

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøte 13.februar 2018 Leiar: Bjarte Lygre Kvitebjørn/land 1 år Nestleiar MODU: Bjørn Tore Jensen Askeladden 1 år Nestleiar sokkel/land: Raymond Magnussen Oseberg B 2 år Styremedlemer: Espen Johnsen Askepott 1 år Dan Frode K. Hauge: Gullfaks A 1 år Kristian Stange Askeladden 2 år Per Gerhard Hallem Gullfaks B […]