Informasjon fra SAFE-klubben mars 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Mykje har skjedd sidan sist info til medlemene, får trekke «hjertekortet» då underteikna er 50% sjukmeldt til påske, men ikkje dau! Ta kontakt om det er noko me kan hjelpe med! Fleire tilsette offshore; Framover vil det være bruk for om lag 130 nye tilsette i selskapa, dei aller fleste på […]

Kalender 2019

Her er en oversikt over aktiviteter fremover  nå i 2019 Klikk her for pdf av Kalender 2019

Oppsummering av årsmøte og tillitsvalgtkonferanse

Tirsdag: Årsmøte blei avholdt i Antons Kulturhistoriske Senter i Samnanger. Rundt 20 stk møtte opp, inkl styret. Ordførar i Samnanger, Knut Harald Frøland, ønska oss velkomen. Nytt styre blei konstituert og utvida med 1 medlem, totalt 8 stk i styret frå 2019. Me fekk også ein interessant og lærerik omvisning av Anton og hans museum på Frøland. […]