Informasjon Fagforeningen i KCA Deutag seint oktober 2021

Tillitsvalgtkonferansen 19-21 oktober fikk vi endelig gjennomført årets tillitsvalgt konferanse etter gjenåpningen. Konferansen ble holdt på Scandic Voss med et godt utvalg av våre engasjerte og dedikerte tillitsvalgte fra begge selskapene, samt klubbstyret. Vi hadde gjesteopptredener av daglig leder i KCA Deutag i Norge (Thorbjørn Anhøj), Forbundssekretær i SAFE (Thorbjørn Holger Opstad), SAFE juridisk (Elisabeth […]

Enighet i mekling på rederiområdet – flyteriggavtalen

Resultat av meklinga når vi kom til enighet kl 01 natt til 17.juni 2021 Kr 24 500,- generelt tillegg for alle. Økt nattillegg kr 3,50- til kr 90,- pr time Økt helligdagstillegg med kr 60,-. Til kr 2110,- pr.dag. Ramme 2,7% til individuelt lønna inkludert generelt tillegg. Tillegget utgjør 3,31% i snitt for de tarifferte, […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag etter årsmøtet 2021

Leiar; Bjarte Lygre 2 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 1år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektrikar 2 år Styremedlem Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 2 år Styremedlem Knut Mogen Askeladden Tårnarbeidar 2 år Styremedlem Øystein Sulen (ny) Ringhorne Boresjef 2 år Styremedlem Bjørn Solbakk Askeladden DVO 2 år Styremedlem Stig Olav Larsen […]

Medlemsinfo SAFE-klubben januar 2021

Godt Nyttår til alle SAFEerar! Det er gledelig at me og etter førre info no har passert 300 aktive medlemer med god margin! Ynskjer alle nye medlemer velkomne i klubben! Pensjon er vel ikkje det så mange fødd etter 1970 tenker så mykje på. Men no er fakta at dess yngre du er, jo meir […]