Informasjon SAFE-klubben tidleg juni 2022

Forhandlingar – brudd – plassfratredelse – mekling – streik ?? Det nærmar seg no mekling på sokkeloppgjeret, 10.-11.juni 2022. Om ein ikkje finn ei løysing på meklinga, vert alle våre medlemer på sokkelavtalen, altså dei tarifferte, tekne ut i konflikt.  Det same gjeld Industri Energi sine medlemer i KCA Deutag Drilling Norge AS. Brønnar skal […]

Kort informasjon tidlig mai fra SAFE-klubben i KCA

Forlik ulempekompensasjon Covidtesting; Det vart inngått forlik i saka om covidtesting på rederiområdet like før denne skulle opp i arbeidsretten.  Når me gjekk med på forlik, skuldast det sjølvsagt at det ikkje var sikkert at me ville vinne saka, og forliket gav same utfall som dei tarifferte på sokkelavtalen allereie har fått.  Det vert altså […]

Årsmelding 2021

SAFE-klubben i KCA Deutag Kort samandrag; Atter eit år med pandemi. Tiltaka i høve pandemien har kome og gått, delta vart til omikron. Over nyåret 2022 kom det ein krig/invasjon i Europa, som har fått fylgjer for industrien vår som energileverandør. Trass i korona, datainnbrot og krig har me halde operasjonane i gong både på […]

Styret i SAFE-klubben KCA Deutag 2022

Etter val på årsmøtet i klubben 15.mars 2022, har me fylgjande styre; Leiar;                                      Bjarte Lygre 1 år Nestleiar sokkel/faste Raymond Magnussen Oseberg B Boredekksarb. 2 år Nestleiar Modu Kristian Stange Askeladden Elektriker 1 år Styremedlemer Andreas Åsebø Oseberg C/Øst Boredekksarb. 1 år Knut Mogen Askeladden Tårnarbeider 1 år Øystein Sulen Ringhorne Boresjef […]

Gratis fagbrevkurs i VG3 Boreoperatørfaget

AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til flere fagbrev. Kurset er for ufaglærte som har minimum 2-3 års erfaring i faget, men mangler fagbrevet.   Vi starter gratis kurs i følgende fag:  VG3 Boreoperatørfaget VG3 Matrosfaget VG3 Motormannfaget Undervisning, kursmateriell og eksamensavgift er gratis for deltakerne. Kursoppstart er medio […]