Informasjon rundt påsketider fra Fagforeningen i KCA

fagforeningkcadeutag.no I desse førvalstider må me minne om at SAFE er ein fagforening, og ikkje ein del av eit politisk parti. Me er ein fagforening som arbeider for oljearbeiderane sine vilkår. SAFE-klubben vår har, som einaste fagforening i KCA Deutag, avtalar gjennom SAFE med Norges Rederiforbund for alle tilsette i Modu, Norsk Olje og Gass […]

Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag. Nye kontraktar – borestans – mannskap

Informasjon frå SAFE-klubben i KCA Deutag medio April 18   • Møte med bedrifta tirsdag 10.april 2018; • Planlegg virksomhetsoverdragelse Gullfaks A-B-C til Archer. Vidare møter mellom bedriftene denne veka. • Vil truleg medføre overtallige landansatte • Borestans Kvitebjørn august; skal ikkje medføre oppseiingar offshorepersonell, men omrokkeringar. • Stor bruk vikarar, fagforeningane ynskjer ikkje permitteringar […]

Info tidlig april 2018

Borekontraktar – basebygg – og litt til Tirsdag 3.april fekk me melding om tildeling borekontraktar for plattformboring for Statoil. Me beheld / fekk fornya kontraktar på Oseberg B-C-Sør-Øst, og Kvitebjørn.  Gullfaksfeltet (A-B-C) gjekk til Archer. Dei nye kontraktane byrjar 1. oktober 2018. Etter tildelinga har me då 5 plattformer (boring på 3-4), Odfjell 1 (+ Sverdrup), […]