ÅRSMØTE SAFE-klubben i KCA 2015

Blir som tidlegare kunngjort; 11. mars 2015 Scandic Neptun Hotell i Bergen Kl 1800-2000 Årsmøtesaker i samråd med vedtektene; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å godkjenne referat Årsmelding 2014 Godkjenning av regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2015 Innkomne forslag Valg av nestleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite Nestleder […]

Årsmøte 2014 Safe i Kca Deutag Drilling Norge A/S

Innkaller herved til Årsmøte for Safe i Kca Deutag Drilling Norge A/S 25.02.2014 kl. 1900 Scandic Strand Hotell, Strandkaien 2 -4 Bergen. AGENDA FOR MØTE. Valg av møte leder Godkjenning av innkalling Valg av referent Godkjenning av vedtekter Gjennomgang av regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2014 Innkommende forslag Valg av styret, valgkomite, revisor m.fl. […]

Info fra Safe klubben

INFO fra Safe klubben Safe i Kca Deutag ønsker nye medlemmer velkommen! Vi har fått 9 nye medlemmer, men ifm. nedbemanning i selskapet mistet 8 medlemmer. Pr. 01.05.2013 er vi 99 registrerte i Safe sitt medlemsregister. Som sikkert kjent blant de fleste ble årsmøtet utsatt grunnet sykdom. I forbindelse med planlegging av årsmøtet i Safe […]