Informasjon frå SAFE-klubben KCA Deutag desember 2017

Medlemstalet har hatt ein stor auke sidan sist, og samla medlemstal er no nærare 200 enn 100 medlemer 🙂 Om de kjenner nokon som «sit på gjerdet» og vurdere medlemskap i SAFE, bør dei lande før nyttår! Dette har faktisk påverkning på vårt økonomiske handlingsrom neste år. For dei som har vore flittige å verve […]