Kort informasjon tidlig mai fra SAFE-klubben i KCA

Forlik ulempekompensasjon Covidtesting; Det vart inngått forlik i saka om covidtesting på rederiområdet like før denne skulle opp i arbeidsretten.  Når me gjekk med på forlik, skuldast det sjølvsagt at det ikkje var sikkert at me ville vinne saka, og forliket gav same utfall som dei tarifferte på sokkelavtalen allereie har fått.  Det vert altså […]

Brudd i NR-forhandlingene

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i. Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden er inne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen. Underveis i forhandlingene ble SAFE, […]

Forhandlingar sokkelavtalen 2019

Forhandlingane sokkelavtalen 2019 7.-8.mai var det forhandlingar på sokkelavtalen på Norsk olje og gass sine lokaler på Forus. I SAFE sin forhandlingsdelegasjon på 15 personar deltok Raymond Magnussen og Bjarte Lygre. I «engere utval», der forbundsleiar Hilde Marit Rysst leiar forhandlingane, deltek ein representant frå operatørane, ein frå forpleiing og Raymond Magnussen for boring. Etter […]

Info etter forhandlingar sokkelavtalen

Me signerte i natt (4.mai) protokoll etter sokkelforhandlingane. Dette er tariffavtalen for tilsette på plattformboring. I år var det samordna oppgjer, noko som tilseier at me har lite spelerom på forhandlingar på forbundsnivå (Norsk Olje-og Gass), då føringane vart lagt mellom YS-NHO, der det vart lagt inn styrking av AFP m.m. Me hadde først såkalla […]

Streikehefte for SAFE-medlemmer

Her er litt informasjon om arbeidskonflikten som medlemmene bør sette seg inn i om det skulle bli streik. Se vedlagt hefte på pdf. Streikehefte SAFE

Sokkelavtale – brudd – veien videre

Brudd i forhandlingene om sokkelavtale   30.mai 2016 begynte forhandlingene mellom Norsk olje-og gass, som ganske snart resulterte i brudd. Kravene fra arbeidsgiver mot oss var så dårlige, med 0 i tillegg, jobbe 122 timer uten overtidsbetaling, endring av arbeidsordning uten kompensasjon, dårligere vilkår for arbeid i kompetansepool, mindre bidrag til ordningen for tap av […]

Mekling sokkelavtalen

Litt info om meglingen I dag, tirsdag 17. Juni, er det megling på sokkelavtalen mellom SAFE og NOG. Etter sak i arbeidsretten i går, er vi i dag hos Riksmegleren i Oslo på mekling parallelt med lederne på sokkelavtalen, hvor Norsk olje og gass er motpart. Riksmekler er dommer Wenche Elisabeth Arntsen, best kjent som […]

Brudd i forhandlinger med NOG

Hva vil dette si for oss medlemmer i SAFE i KCA? For det første må jeg presisere at vi gjorde det vi kunne for å føre reelle forhandlinger. Vi hadde en liste på 20 krav, større og mindre, ut fra innspill fra medlemmene våre, ført videre på tariffkonferansen, finpusset før vi gikk i forhandlingene. Vi reduserte […]

Brudd i sokkeloppgjøret i natt

Det ble brudd i forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass natt til fredag. NOG tviholdt på frontfagsmodellen, dvs. 3,3 % , og ingen harmonisering mot NR-avtalen. En snever økonomisk ramme gjør det umulig å finne gode løsninger på viktige saker for skiftgående personell, som gjennom et langt arbeidsliv er blitt eksponert for store […]

Forhandlingene er i gang

Vi i SAFE har nå levert våre krav til Norsk olje og gass. Lederene og IE har også nå vært inne med sine , og vi har mottatt krav fra NOG om flere endringer i overenskomsten (forringelse) Forhandlingsutvalget er nå samlet og gjennomgår disse, arbeidsgiverne går også gjennom krava fra fagforeningene. Vi fortsetter forhandlingene i […]