Oktoberinfo 2017

Dobbelt kontingenttrekk? Ein del nyinnmelde har blitt trukke dobbelt kontingent, dvs. også til tidligare fagforening.  SAFE sender utmelding frå det forbund du har vore medlem i om dette er merka på innmeldinga.  Allikevel har dette blitt ”juksa” med.  Gjeld dette deg, ta kontakt. Kontraktsarbeid anbud boring 18 ”faste” installasjonar Statoil og medvirkning på anbudet; Me […]

Septemberinformasjon fra SAFE i KCA

Nytt styre – årsmøte Lokale lønnsforhandlingar Årsmøte og nytt styre; Det var ekstraordinært årsmøte i SAFE-klubben i KCA onsdag 13. September 2017 i Bergen.  Det var om lag 20 deltakerar på årsmøtet. Det vart vedteke å utvide styret med 5 representantar frå KCA Deutag MODU. Etter valg har styret følgjande samansetning fram til ordinært årsmøte […]

Informasjon SAFE i KCA juni 2017

Juni byrja med møter med leiinga angåande reduksjon i bemanninga på base, personal og finans, samt ein del stillingsendringar på offshorebemanning. Alle dette gjeld skal no være informert. Det vart og informert om bortfall av framdriftsbonus for offshoretilsette, og at ein ynskjer ei form for belønning av mannskapa som har høgt nærvær, utan at det […]

Informasjon fra SAFE-klubben i KCA Mai 2017

SAFE-kubben i KCA vart starta i 2012, og har no omlag 120 medlemmer. Det er 3 grupperingar, dei fleste jobbar på sokkel/plattformboring, me har ein del landansatte, i seinare tid har medlemstalet auka mykje på «flyt» (MODU). Dei siste månadene har klubbarbeidet hatt mest merksemd på organisering av vårt nye datterselskap KCA Deutag MODU, som […]

Det nye styret for 2017 og årsmelding

Styret i SAFE-klubben i KCA Deutag Drilling Norge AS etter årsmøtet 20. Februar 2017; Leder; Per Gerhard Hallem (ikke på valg ) Nestleder; Bjarte Lygre (2 år) Styremedlemmer; Bård Arne Thowsen (2 år) Dan Frode Hauge Karlsen (ikke på valg ) Raymond Magnussen (ikke på valg ) Varamedlemmer; Roy Vegar Hope (2 år) Hallvard Herland […]

SAFE i KCA 2015

Per Gerhard Hallem                     leder                                    (GFB) Bjarte Lygre                                   nest leder                            (GFC) Roy Vegar Hope                            styremedlem                      (OSB) Bård Arne […]

Godtgjørsle for overtid/utkalling

Der finnes ingen arbeidsrett dom på dette punktet. Men Statoil praktiserer medgått tid under debrief og HMS-møter. Når det «jobbes» fysisk som utsjekk av brannskap med påfølgende oppgraderinger/ påfyll osv. betales normal overtid. Utkall med minimum to timer i kompensasjon, utbetales kun når du kalles ut uforutsett etter ordinær arbeidstid. Tariffavtalen regulerer dessverre ikke tydelig […]

ÅRSMØTE SAFE-klubben i KCA 2015

Blir som tidlegare kunngjort; 11. mars 2015 Scandic Neptun Hotell i Bergen Kl 1800-2000 Årsmøtesaker i samråd med vedtektene; Valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og 2 til å godkjenne referat Årsmelding 2014 Godkjenning av regnskap Budsjett Kontingent lokal andel Handlingsplan 2015 Innkomne forslag Valg av nestleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite Nestleder […]

SAFE info jan 15

Her følger litt informasjon fra styret januar 2015 Politisk streik 28. januar 2015; Alle medlemmer som er på jobb, vert oppmoda om å delta i politisk markering mot forslag til endringene i AML . Aksjonen vil vare fra kl 14-16, men forutsetter at brønnsituasjonen tillet dette. Bedrifta er varsla om ovanforståande. Fagbevegelsen til politisk streik […]

Fagbevegelsen til politisk streik 28. januar til forsvar for AML

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven». De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige […]